Co to jest Cloud Networking?

Cloud Networking to rozwiązanie stanowiące spójny system zarzadzania, nadzoru i monitoringu elementów infrastruktury sieciowej od firmy Extreme Networks. Główną zaletą rozwiązania jest niezależne od lokalizacji, nieprzerwane działanie. Dzięki wykorzystaniu największych operatorów chmurowych takich jak Google, Amazon oraz Microsoft, Extreme CloudIQ może poszczycić się ciągłością działania usług na najwyższym możliwym poziomie. Tak wysoka dostępność usług pozwala bezprzerwowo zarządzać siecią bezprzewodową oraz przewodową w rozproszonych lokalizacyjnie środowiskach. Jeden interfejs zarządzania, spójne polityki, uniwersalność i prostota, to wszystko powoduje, że rozwiązanie cieszy się dużym zaufaniem administratorów i służb technicznych.

W krótkim czasie, poprzez zmianę ustawień polityki zmienić można i wdrożyć nowe usługi w sieci, rozszerzyć istniejące, etc. Dzięki lokalizacji w chmurze statystyki klientów, kondycja sieci, zdarzenia są zawsze dostępne, jednocześnie chronione przed niepowołanym dostępem. Aby zachować wymogi prawa dane klientów przechowywane są w centrum danych zlokalizowanym w danym regionie geograficznym. Wszystkie dane wykorzystywane do celów statystycznych uprzednio podlegają anonimizacji.

Bezpieczne zarządzanie siecią czwartej generacji oparte na chmurze.
Kontrola dostępu i informacje biznesowe

SIEĆ BEZ WYSIŁKU

Projektujemy nasze rozwiązania mając na celu usprawnienie operacji sieciowych i przyspieszenie ich działania. Dzięki uczeniu maszynowemu oraz algorytmom sztucznej inteligencji nasza chmura tworzy środowisko sieciowe, które dba o Ciebie, a nie na odwrót.

ELASTYCZNOŚĆ WDROŻENIA

Skalując i przechodząc z poziomu jednego urządzenia do milionów, w różnych chmurach publicznych, chmurach prywatnych i lokalnych platformach, dostosowujemy nasze rozwiązania do potrzeb w zakresie łączności i potrzeb naszych klientów.

OPARTE O DOŚWIADCZENIA

Zaprojektowany do przetwarzania i wizualizacji znaczących ilości danych, pomagający skorelować dziesiątki tysięcy naszych klientów z dziesiątkami milionów ich danych, aby rozwijać operacje IT i biznesowe oraz doświadczenie klienta

Dlaczego Cloud Networking dla sektora medycznego?

Obecnie, coraz częściej placówki medyczne składają się z wielu oddziałów, nierzadko odseparowanych geograficznie. Wiele budynków, lokali, różne miejscowości, sieci placówek… To stanowi niemałe wyzwanie dla administratora sieci a dla właściciela spore koszty na utrzymanie infrastruktury łączącej poszczególne lokalizacje. CloudIQ może pomóc w rozwiązaniu tego problemu dając spójną centralną platformę do zarzadzania, niezależną od lokalizacji, zawsze dostępną, nie wymagającą inwestycji w zakup i utrzymanie lokalnych zasobów serwerowych. Dzięki temu rozwiązaniu placówki medyczne zyskują niebywałe dotąd możliwości rozszerzania zasięgu, ekspansji, budowy sieci tymczasowych na specjalne potrzeby i to wszystko w ramach jednego spójnego rozwiązania bazującego na miesięcznej subskrypcji licencji. Tak osiągnięta elastyczność rozwiązania pozwala zarządzać organizacją w sposób bardziej efektywny.

Nielimitowane przechowywanie danych

Jako jedyne na rynku, rozwiązanie Extreme CloudIQ pozwala na niczym nieograniczone przechowywanie danych statystycznych gromadzonych w czasie eksploatacji sieci. To zarówno ze względu bezpieczeństwa jak i dla potrzeb statystycznych wartość nie do przecenienia. Dzięki wbudowanym mechanizmom opartym na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji, rozwiązanie bazując na danych historycznych dopasowuje działanie sieci do zmiennych warunków. Proaktywnie wykrywa zaburzenia działania, anomalie czy działania niepożądane jednocześnie minimalizując ich wpływ na działanie systemu.

Zdalna obsługa pacjentów

Telemedycyna – dynamicznie rozwijający się dział sektora usług medycznych. Rozwiązanie CloudIQ poprzez swoją skalowalność, elastyczność i niezawodność zapewnią działanie sieci tam, gdzie jest ona potrzebna. Możliwe jest zbudowanie sieci korporacyjnej w miejscu, gdzie znajdują się pracownicy odpowiedzialni za dane usługi, niezależnie czy to miejsce to ich dom, wspólna przestrzeń biurowa czy oddziały szpitalne.

Możliwość pracy zdalnej, zapewnienia dostęp do miejsca pracy, narzędzi i systemów dla pracowników zdalnych jednocześnie minimalizuje czas potrzebny na podjęcie działań, koszty, oferując ten sam poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Access point at home – monitorowanie pacjenta w domu

Gdy pacjent pozostający we własnym domu wymaga stałego monitorowania stanu zdrowia, zbierania parametrów z urządzeń medycznych, czujników, z pomocą może przyjść idea Access Point at Home – w której to skonfigurowany wstępnie punkt dostępowy, na czas leczenia zostaje udostępniony pacjentowi. Po podłączeniu do sieci domowej a za jej pośrednictwem do sieci Internet, Access Point automatycznie zestawi połączenie z usługą CloudIQ, następnie tunel VPN do placówki medycznej, by w sposób bezpieczny, niezawodny i ciągły przekazywać zgromadzone dane a w razie konieczności przekazać sygnały alarmowe do placówki lub lekarza prowadzącego.

Rozwiązanie dla rozproszonej struktury
(sieć przychodni, szpitale wielobudynkowe, wielooddziałowe)

CloudIQ jest idealnym rozwiązaniem dla placówek wielooddziałowych, rozproszonych, wielobudynkowych. Bez konieczności budowy jakichkolwiek połączeń pomiędzy lokalizacjami, szybko i bezpiecznie można zbudować jednorodną, efektywną sieć, centralnie zarządzaną z poziomu chmury. Jeden, spójny zestaw schematów zarządzania, dający jednocześnie elastyczność w ramach lokalnie używanego dostępu do zasobów, stanowi rozwiązanie uniwersalne, proste do zarządzania przez administratora.

Podejście takie powoduje, że rozwiązanie CloudIQ doskonale sprawdza się w dużych szpitalach, przychodniach czy sieciach placówek, niezależnie od ilości koniecznych do instalacji punktów dostępowych czy przełączników.

Aplikacje

Extreme Defender for IoT

Extreme Defender for IoT to rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo dla punktów końcowych mających ograniczone lub nawet brak wbudowanych funkcji bezpieczeństwa. Szczególnym zastosowaniem są starsze, nierzadko bardzo specjalizowane urządzenia przewodowe, które muszą pozostawać mobilne, często migrować w ramach budynku, a nawet kompleksu budynków.

Defender for IoT uzupełnia istniejące zabezpieczenia infrastruktury poprzez dodanie wbudowanej ochrony bezpośrednio na styku urządzenia IoT z siecią. Urządzenie można wdrożyć w dowolnej sieci bez żadnych specjalnych wymagań, nie wpływając na jej wydajność i co istotne bez znaczących zmian w architekturze sieci. Dodatkowym aspektem bezpieczeństwa jest możliwość detekcji oraz filtrowania ruchu sieciowego bazując na politykach bezpieczeństwa.

ExtremeGuest

ExtremeGuest to rozwiązanie do obsługi dostępu gościnnego oraz zaawansowanej analityki. Daje ono klientom sieci elastyczność wyboru sposobu logowania a administratorom sieci pełną informację o klientach.

Pełen dostęp do spektrum różnych metod rejestracji, od formularzy rejestracyjnych, poprzez hasła jednorazowe dostarczane mailem czy SMS aż po integrację z portalami społecznościowymi.

Duża skalowalność, elastyczność wdrożenia, uniwersalność powodują, że jest to rozwiązanie doskonale spisujące się w obiektach konferencyjnych, szpitalach, klinkach.

Dzięki szczegółowej analityce administratorzy obiektu, pozyskane informacje mogą wykorzystywać w celach statystycznych i marketingowych a użytkownicy docenią łatwość dostępu do sieci, szczególnie w przypadku kolejnych wizyt.

Extreme AirDefense

Rozwiązanie AirDefense od Extreme Networks to jeden z najlepszych systemów klasy WIPS – systemów ochrony sieci bezprzewodowej. Aktywnie skanując sieć bezprzewodową, wykrywa luki bezpieczeństwa, potencjalne ataki, obce punkty dostępowe, interferencje i zakłócenia. Ponad 200 zdefiniowanych wektorów ataków, współpraca z uczeniem maszynowym, korelacja zdarzeń pochodzących z wielu źródeł, to sprawia że monitorowana przez AirDefense sieć jest zabezpieczona w najlepszy możliwy sposób, co jest szczególnie istitne w miejscach gdzie przetwarzane są dane wrażliwe.

ExtremeLocation

ExtremeLocation to skalowalne, oparte na chmurze rozwiązanie do lokalizacji i analizy, oferowane przez Extreme Networks. Zapewnia ono przedsiębiorstwom zaawansowane wielopoziomowe usługi lokalizacyjne, które można skalować do tysięcy oddziałów. ExtremeLocation oferuje szeroki zakres szczegółowej dokładności lokalizacji, od geofencingu do mikrolokalizacji, w celu uwzględnienia różnych scenariuszy aplikacji z rozbudowaną analizą lokalizacji w czasie rzeczywistym i historyczną, taką jak nowi i powracający odwiedzający, czasy podłączenia do sieci, lokalizacja pracowników lub zasobów czy dostęp do aplikacji.
Niezależnie od tego, czy w połączeniu z siecią bezprzewodową klasy korporacyjnej Extreme, czy jako nakładka na istniejącą sieć, ExtremeLocation jest łatwą w użyciu platformą opartą na chmurze, która pomaga prowadzić Twój biznes.