WiFi – łączność bezprzewodowa dla urządzeń

Nowoczesne placówki medyczne posiadają setki urządzeń monitorujących parametry pacjentów, zbierających dane, poddawane dalszej analizie. Aparatura medyczna musi zostać podłączone do bezpiecznej i niezawodnej sieci bezprzewodowej. Sieć taka musi zapewniać wydajność, stabilność połączenia, ale co równie konieczne, ze względu na charakter przesyłanych danych musi zapewniać bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Nierzadko niestety wysokospecjalizowane urządzenia IoT nie wspierają uwierzytelniania klasy biznesowej. I na to znajdziemy rozwiązanie, implementując rozwiązanie PPSK od Extreme Networks pozwalające na indywidualny dostęp dla każdego z urządzeń IoT.

Punkty dostępowe Extreme Networks posiadają certyfikacje konieczne do stosowania ich w placówkach medycznych, co oznacza również bezpieczeństwo pacjentów i niezakłóconą pracę najważniejszych systemów.

WiFi – sieć gościnna

Sieć bezprzewodowa w placówkach medycznych to przede wszystkim medium wykorzystywane do przesyłania krytycznych danych. Ale nie należy zapominać, że równie konieczne jest zapewnienie łączności bezprzewodowej dla pacjentów. Sieć bezprzewodowa dla pacjenta powinna stanowić rozsądny kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą użytkowania. Należy zapewnić użytkownikom sieci gościnnej łatwość podłączenia się, z wykorzystaniem różnych metod rejestracji takich jak kody SMS, profile sieci społecznościowych czy metody oparte o samodzielną rejestracji w autonomicznych kioskach. Konfiguracja sieci wifi pozwala na zaoferowanie podłączającemu się pobrania skonfigurowanego wstępnie profilu sieci co, szczególnie dla osób mniej zaawansowanych technicznie pozwala z jednej strony na bezproblemowe podłączenie się do oferowanej sieci z drugiej zaś zapewnia wymagany, określony w profilu sieci poziom bezpieczeństwa.

Sieć gościnna zapewnia bezpieczeństwo połączeń, minimalizując komunikację poziomą miedzy użytkownikami, zapewniając filtrowany dostęp do podstawowych usług sieci Internet. Pozwala również, co jest konieczne ze względu na wymogi prawa, na zbieranie danych o użytkownikach sieci gościnnej, tak by łatwa była identyfikacja potencjalnych działań niepożądanych.

Aplikacje – ExtremeLocation

Częścią składową wdrożenia sieci WiFi w placówce medycznej może być usługa ExtremeLocation, będąca idealnym rozwiązaniem pozwalającym na monitorowanie lokalizacji zarówno pacjentów – zwłaszcza tych wymagających specjalnego rodzaju opieki, jak i krytycznych zasobów – pracowników sektora medycznego, urządzeń czy innego wyposażenia mobilnego. Dzięki precyzyjnej metodzie wyznaczania położenia i zastosowaniu map i planów budynków osoba zarządzająca, dyspozytor, może w szybki sposób wskazać na przykład zasoby najbliższe danemu zdarzeniu lub odnaleźć niezbędne urządzenia.

Aplikacje – Pacjent w domu

Gdy pacjent pozostający we własnym domu wymaga stałego monitorowania stanu zdrowia, zbierania parametrów z urządzeń medycznych, czujników, z pomocą może przyjść idea Access Point at Home – w której to skonfigurowany wstępnie punkt dostępowy, na czas leczenia zostaje udostępniony pacjentowi. Po podłączeniu do sieci domowej a za jej pośrednictwem do sieci Internet, Access Point automatycznie zestawi połączenie z usługą CloudIQ, następnie tunel VPN do placówki medycznej, by w sposób bezpieczny, niezawodny i ciągły przekazywać zgromadzone dane a w razie konieczności przekazać sygnały alarmowe do placówki lub lekarza prowadzącego.