Fabric Connect – tworzenie sieci

Usługa Fabric Connect przenosi skalowalność sieci, łatwość tworzenia i udostępniania usług oraz bezpieczeństwo na zupełnie inny, wyższy poziom. Zamiast szeregu urządzeń tworzącego łańcuch połączeń , z których każde musi być osobno konfigurowane, zamiast zestawu różnych protokołów sieciowych, Fabric Connect oferuje jedno spójne rozwiązanie, oparte na idei wirtualnych serwisów rozciągniętych od brzegu do brzegu sieci. Nie ma potrzeby ani konieczności ingerencji wewnątrz sieci, całość operacji, w sposób niezwykle prosty odbywa się na jej warstwie dostępowej. Tak stworzone usługi są bezpieczne, tworzone na żądanie, oparte o autentykacje i gwarantują komunikacje jedynie tych urządzeń i dostęp do tych zasobów które sami określimy. Rozwiązania Fabric Connect oferują również zaawansowane mechanizmy automatyki zarówno w zakresie rozszerzania zasięgu sieci jak i automatyzacji obsługi podłączonych urządzeń.

Łatwość obsługi, skalowalność oraz niezawodność to najważniejsze cechy rozwiązania. Jeśli dodać do tego zdolność samoleczenia, nie można znaleźć lepszego rozwiązania dla sektora medycznego.

Data Center (VDX, SLX) – centra danych

Mnogość danych jakie w każdej sekundzie przepływają przez sieć szpitala, kliniki czy przychodni może przyprawić o zawrót głowy. Te wszystkie dane mają jeden cel – pomóc pacjentom. W tym celu musza one podlegać obróbce, analizie, interpretacji. Nie jest więc niczym dziwnym, że muszą trafić do centrum danych, wyposażonego w odpowiednie zasoby do ich przetwarzania i przechowywania. To tam zlokalizowane jest serce i mózg systemu. Ale System ten musi mieć też zdrowy krwioobieg – tym krwioobiegiem jest infrastruktura sieciowa DC. Extreme Networks oferuje niezawodne, wysoce wydajne i skalowalne systemu do obsługi DC. Zależnie od skali i potrzeb jak również istniejącej infrastruktury istnieje kilka możliwych wariantów wdrożenia, bądź to wariant zapewniający zaawansowaną automatyzację tworzenia i rozszerzania sieci, bądź wariant umożliwiający interoperacyjność z urządzeniami innych producentów stanowiących integralną część DC.

XIQ-SE zarządzanie, widoczność, raportowanie

Pełna widoczność urządzeń, ich statusu, raportowanie, alarmowanie, zaawansowana automatyzacja oparta o skrypty i diagramy przepływów. Archiwizacja konfiguracji, zautomatyzowany proces aktualizacji oprogramowania układowego, możliwość wykonywania planowych działań opartych o terminarz. Pełna widoczność ruchu w sieci, identyfikacja aplikacji, zarządzanie dostępem do sieci bazujące na politykach bezpieczeństwa. To tylko niektóre z zalet użytkowania pakietu XIQ-SE.

Pełen dostęp do konfiguracji urządzeń z poziomu graficznego interfejsu. Użytkownika, nawet w przypadku obsługi urządzeń firm trzecich, możliwość nadzoru nie tylko urządzeń sieciowych, ale również innych krytycznych w organizacji zasobów, możliwość budowania zaawansowanych scenariuszy czy integracja z zewnętrznymi systemami wyniesie zarządzanie siecią na zupełnie nowy poziom.

Access Point jako bridge

Mobilność w placówkach medycznych jest parametrem nierzadko krytycznym. Co z tego skoro wiele urządzeń posiada jedynie stałe, kablowe podłączenie do sieci komputerowej. Co więcej, połączenie to nie umożliwia bezpiecznej komunikacji, uwierzytelniania, szyfrowania etc. W tym przypadku z pomocą przyjść może idea wykorzystania „drugie końca” punktu dostępowego. Przyzwyczajeni jesteśmy raczej do podłączania się do sieci bezprzewodowej urządzeniami mobilnymi korzystając z transmisji radiowej. A co gdyby Punkt dostępowy wykorzystać jako klienta istniejącej sieci, rozgłaszanej w naszej placówce, klienta który siecią przewodową podłączony jest do owego starszego urządzenia? Oto rozwiązanie przenoszące urządzenia stacjonarne w świat mobilny. Jeśli do tego dołożymy bezpieczeństwo, autentykacje oferowaną przez AP zyskamy nowe życie dla starszych urządzeń i bezpieczny sen administratora.